Vaše rozhodovacie schopnosti môžete zlepšiť

 

Pre úspešný a šťastný život možno ani neexistuje dôležitejšia schopnosť, ako vedieť prijať správne rozhodnutie. Napriek tomu, že dnes je už k dispozícií v tejto oblasti veľké množstvo poznatkov, drvivá väčšina z nás nikdy neabsolvovala kurz alebo školenie o tejto kľúčovej téme. Správne sa rozhodovať pritom nie je až tak zložité, pokiaľ viete ako na to.

 

Naša spoločnosť  2. quadrant, s.r.o. pod súhrnným názvom „Metodická podpora rozhodovania“ vám vo forme školení, konzultácií a seminárov predkladá praktické poznatky , ktoré sú výsledkom rozsiahlych moderných vedeckých výskumov v tejto oblasti a ktoré vám pomôžu napríklad:

  • odhaliť, čo vedie ľudí k zlým rozhodnutiam
  • zistiť, ako sa na rozhodnutiach prejavia osobnostné rysy
  • získať odpoveď, prečo riadenie konfliktov má zásadný vplyv na rozhodnutia
  • dosiahnuť, aby vaše rozhodnutia boli čo najracionálnejšie
  • objasniť, prečo fakty, ktoré už dnes môžu manažéri z informačných systémov získať, im častokrát nepomôžu k lepším rozhodnutiam

Vzdelávame vedúcich pracovníkov rôznych organizácií. Rozhodnutia lídrov a manažérov majú nesmierny dopad na osudy organizácií a tým pádom aj na osudy ľudí, ktorých vedú.

 

Investovať do zručnosti správneho rozhodovania patrí medzi najlepšie rozhodnutia, ktoré môžete urobiť.

 

Po vyplnení Vašich údajov nižšie si môžete stiahnuť detailnejší obsah našich školení: