Business Intelligence riešenia pre firemné oddelenia bez použitia IT odborníkov

Martin, nákupný manažér maloobchodnej siete potravín, má pred sebou náročný deň. Zajtra má na porade referovať akú ziskovosť dosahuje ich firma u mäsových výrobkov podľa jednotlivých dodávateľov. V podnikovom informačnom systéme síce sú zostavy ziskovosti, ale, ako to zvyčajne býva, nie je to presne to, čo by práve teraz potreboval. Zostavy sú totiž sumarizované len podľa výrobkov a výrobkových skupín. Martin má teda o prácu na dopoludnie postarané: vytlačiť si zostavy ziskovosti niekoľkých desiatok produktov, prepísať ich do Excelu, tam ich zoskupiť podľa dodávateľov a navzájom ich porovnať.

 

Jeden z dodávateľov nedodáva výrobky cez centrálny sklad, ale ich rozváža na predajne vlastnými autami. Hneď na ďalší deň síce e-mailom posiela dodacie listy v PDF formáte, ale tie sa do systému nedajú automaticky importovať a ručne ich tam vkladajú až koncom mesiaca, takže tieto v zostavách ziskovosti ani nie sú. Martin si musí do večera tieto údaje sám prepísať do Excelu a zosumarizovať ich. Až potom si môže pripraviť grafy a skopírovať ich do PowerPointu, aby ich mohol zajtra prezentovať. Len dúfa, že dnes nebude mať priveľa telefonátov, aby sa mohol sústrediť na prácu a neurobil nejakú chybu, ktorá by mohla skresliť výsledky, ako sa to stalo minule jeho kolegovi.

 

Keby tak len mal čarovný prútik, ktorý by mu umožnil automaticky čítať údaje z PDF súborov a podnikových zostáv, aby si mohol on sám údaje preskupiť a zosumarizovať podľa vlastnej potreby. Mohol by urobiť množstvo inej dôležitej práce a ušetril by si veľa stresu.

 

To, čo by Martinovi v skutočnosti stačilo, je naše riešenie založené na programe Datawatch Monarch od spoločnosti Datawatch, ktorý exkluzívne distribuujeme.

 

Datawatch Monarch dokáže čítať údaje zo zostáv, PDF dokumentov, HTML súborov alebo tabuliek Excel a transformovať ich na živé informácie, ktoré sa dajú jednoducho zoskupovať, zoraďovať, sumarizovať a graficky zobrazovať. Jeho ovládanie je veľmi jednoduché, takže každý manažér, či jeho asistentka dokáže bez programovania a databázových znalostí zozbierať potrebné dáta z existujúcich zostáv a ďalších dokumentov, navzájom ich prepojiť a premeniť ich na užitočné informácie.

 

Datawatch Monarch na rozdiel od iných analytických programov dokáže čítať dokumenty podobne ako človek. Nepotrebuje mať údaje v čistej tabuľkovej forme alebo v stĺpcoch.

 

Martin by pomocou neho mohol ľahko načítať do tabuliek sumárne zostavy výrobkov, spojiť ich s číselníkom výrobkov a ich dodávateľov a údaje tak okamžite vyhodnotiť.  Datawatch Monarch by mu tiež umožnil načítať údaje z dodacích listov v PDF, takže by rýchlo dostal kompletný obraz o všetkých dodávateľoch. V Datawatch Monarch-y by si urobil aj potrebné sumáre, zostavy a grafy, ktoré by mohol rovno prezentovať svojim kolegom.

 

Naša spoločnosť 2.quadrant, s.r.o. vie Martinovi s pomocou programu Datawatch Monarch v priebehu niekoľkých dní vytvoriť systém, ktorý by bol pripravený na okamžité použitie. Po krátkom zaškolení by si mohol on sám, alebo jeho kolegovia, systém upravovať a rozširovať podľa potreby. S pomocou tímu našich konzultantov by v prípade potreby bolo možné rozšíriť systém na celú firmu, aby manažéri  zo všetkých oddelení mali jednoduchý, rýchly a pružný prístup k informáciám, ktoré potrebujú pre svoje rozhodovanie.