Datawatch Automator

Dátová integrácia za zlomok ceny dátového skladu

 

Datawatch Automator je mimoriadne jednoduchý, efektívny a cenovo prístupný nástroj na automatizovaný zber dát z rôznych systémov, ich úpravu do správnej podoby a distribúciu v podobe informácií množstvu užívateľov (ETL – extract, transform, load). Oproti ostatným ETL nástrojom má však jedinečnú schopnosť čítať dáta nielen z databáz alebo CSV tabuliek, ale dokáže, podobne ako Monarch Professional čítať aj rôzne neštruktúrované, či semi-štruktúrované PDF, HTML, textové a iné súbory.

 

Nemusíte už komplikovane analyzovať databázové štruktúry informačných systémov, aby ste z nich exportovali dáta pre dátový sklad. Stačí použiť štandardné tlačové zostavy s ktorými si Datawatch Automator hravo poradí. Štandardné zostavy majú okrem jednoduchosti aj ďalšiu dôležitú výhodu. Obsahujú už prečistené, spoľahlivé dáta a užívatelia im rozumejú. Vďaka tomu sa ušetrí množstvo času a práce na čistenie surových dát, čo je jednou z príčin vysokej ceny štandardných dátových skladov. Potrebné reporty z takto prepojených údajov potom softvér automaticky distribuuje jednotlivým užívateľom e-mailom alebo cez RSS či prostredníctvom SharePointu na základe definovaných užívateľských práv. Samozrejme, spracované dáta dokáže automatizovane exportovať do databáz alebo textových súborov.

 

Toto všetko zvládne bez akéhokoľvek programovania a špecializovaných databázových znalostí. V spojení s reportingovým systémom Enterprise Server dokáže komfortným spôsobom sprístupniť údaje cez web rozhranie všetkým autorizovaným užívateľom v podniku podľa ich potrieb a vytvoriť plnohodnotný celopodnikový systém pre manažérske informácie (business intelligence) s vysokou mierou nákladovej efektívnosti.