O nás

Rozhodovanie na základe faktov je známa formulácia, ktorá sa bežne používa v oblasti podpory manažérskeho rozhodovania - Business Intelligence. Existujú ale dve závažné prekážky, ktoré bránia tomu, aby sa pri rozhodovaní v prevažnej miere využívali firemné dáta a brali do úvahy fakty. Sú to:

 

 1. vysoké náklady pri zavádzaní "klasických Business Intelligence riešení" ako aj vysoké náklady na ich správu a časté zmeny pre zabezpečenie ich použiteľnosti

 

 2. prekážky v spôsobe myslenia ľudí, ktorí rozhodnutia prijímajú

 

Spoločnosť 2.quadrant, s.r.o. bola založená  s cieľom pomôcť tieto prekážky - obmedzenia spoločnostiam odstrániť. Pomôcť jednoduchšie a finančne nenáročnejšie využiť informácie, ktoré sa v dátach nachádzajú.

 

Náš tím ľudí, ktorý plní túto misiu sa skladá z odborníkov so skúsenosťami z  mnohých veľkých ako aj menších Business Intelligence projektov.

 

Získať relevantné informácie a zvážiť možné alternatívy aby ste sa pri dôležitých otázkach mohli správne rozhodnúť môžete len ak ste, podľa metodiky time manažmentu, v proaktívnom 2. quadrante. To je miesto kde Manažér nájde odpoveď na svoje otázky ako rozhodnúť - Where the manager finds answers.