Riešenie pre zníženie prevádzkových nákladov dátového skladu

Marcel, ktorý je zodpovedný za prevádzku dátového skladu holdingovej spoločnosti, sa dlhodobo borí s problémom konsolidácie údajov z dcérskych firiem. Jedna z dcér má samostatný účtovnícky systém a finančné údaje na konci mesiaca posiela IT oddeleniu v excelovských tabuľkách, odkiaľ sa dátovou pumpou načítavajú do centrálnej databázy. Niekedy však finančný riaditeľ pošle tabuľky neskoro,  pretože má iné povinnosti, inokedy zase z tabuľky „vypadne“ nejaký stĺpec, alebo sa „stratí“ niekoľko riadkov, takže načítavanie takmer so železnou pravidelnosťou zlyháva a konsolidované finančné údaje sú nekompletné.

 

Samozrejme, vždy si to odnesie Marcel. Nikoho nezaujíma, že dva gigabajty dát zo stovky tabuliek sú pravidelne spracúvané bez chyby. Neustále je karhaný kvôli niekoľkým desiatkam chýbajúcich riadkov, hoci nie je v jeho moci donútiť riaditeľa dcérskej firmy, aby potrebné údaje posielali včas a v dohodnutej štruktúre.

 

Nanešťastie Marcel zatiaľ nepočul o aplikácii Data Pump, ktorý na Slovensku exkluzívne distribuujeme.

 

Ak by mal  naše riešenie postavené na Datawatch Monarch-u, nebolo by potrebné prepisovať čísla do Excelu, takže by sa vyhol zbytočnému zdržaniu i chybám.  Marcel by mohol na načítanie finančných údajov použiť štandardné zostavy z účtovníctva, ktoré mu účtovníčka nahrá na SharePoint server v PDF formáte a Data Pump ich automaticky načíta do dátového skladu. Datawatch Monarch totiž nepotrebuje údaje uložené presne v tabuľkách, ako iné programy, pretože dokáže dokumenty čítať podobne ako človek. Dokáže bez problémov spracovať dáta z tlačových zostáv, PDF, HTML, alebo iných textových dokumentov a vie ich premeniť na „živé“ informácie.

 

Datawatch Monarch by tiež mohli využiť priamo aj v spomínanej dcérskej firme ako vlastný manažérsky systém a zároveň by pomocou neho bolo možné bezproblémovo do centrálneho dátového skladu zbierať aj ďalšie, nielen finančné, údaje, čo je momentálne nemysliteľné a vedenie holdingu by získalo hlbšie informácie o skutočnom fungovaní danej dcéry.

 

Skúsení konzultanti spoločnosti 2. quadrant s.r.o. vedia zabezpečiť  rýchle a efektívne nasadenie Datawatch Automator-a tak, aby bolo stabilné a do budúcnosti ľahko modifikovateľné a rozšíriteľné.