Naše inovatívne Business Intelligence riešenia

Ponúkame vám inovatívne Business Intelligence riešenia, ktoré odpovedajú na hlavné výzvy, ktorým dnes spoločnosti pri zavádzaní a prevádzkovaní  manažérskeho reportingu čelia. Sú to:


1. Samoobslužný „self-service“ reporting a analýzy

Medzi najväčšie Business Intelligence výzvy patrí neschopnosť sprístupniť samoobslužný reporting naprieč celou organizáciou. Tradičné BI nástroje a riešenia sú natoľko komplikované, že v rámci organizácie je len zopár jednotlivcov-expertov, ktorí sú schopní zvládnuť ich zložitosť. Títo jednotlivci sa potom stávajú úzkym miestom celého reportingového procesu, ktorý sa dôsledkom toho stáva pomalý, ťažkopádny a v konečnom dôsledkom nefunkčný.
V našich riešeniach sú použité inovatívne Business Intelligence nástroje, ktoré sú celosvetovým lídrom pre oblasť samoobslužného „self-service“ reportingu, čo umožní organizáciám odstrániť svoje úzke miesta a dá moc do rúk tím ľuďom v organizácii, ktorí to skutočne potrebujú - koncovým užívateľom. Prieskumy jednoznačne preukázali, že investície do takýchto riešení majú vysokú návratnosť - ROI.
Viac tu

 

2. Reporting a analýzy nad viacerými zdrojovými systémami

Veľkou Business Intelligence výzvou je aj konsolidovaný reporting nad množiacim sa počtom informačných systémov. V súčasnosti väčšina spoločností  zhromažďuje dáta pre svoju prevádzku zo zdrojov, ktoré sú roztrúsené v rôznych IS a ich konsolidácia je mimoriadne zložitá. Dosiahnuť jednotnú verziu pravdy v takomto prostredí môže byť nezvládnuteľná úloha.
Pomocou inovatívneho Business Intelligence nástroja, „DATA PREP STUDIO“ od svetového lídra pre oblasť dátovej konsolidácie sa stáva zjednotenie dát v takomto prostredí zvládnuteľnou situáciou.
Viac tu

 

3. Odomknutie dát, ktoré sú pochované v nedostupných zdrojoch

Nemenej veľkou výzvou je odomknutie dát, ktoré sú pochované v nedostupných zdrojoch.
Napriek tomu, že máte potrebné dáta pre reporting a viete, kde sa nachádzajú, prístup k nim nemusí byť jednoduchý. Integrácia dát ako EDI, Log File, PDF dokumenty, HTML súbory  a iných do reportov je príliš ťažkopádna a zložitá, a tak pri zásadných rozhodnutiach manažérov chýbajú tieto kľúčové informácie.
Technológia „DATAWATCH“, ktorú pre tieto potreby využívame, rieši tento problém v stovkách významných spoločností po celom svete. Výsledkom je prístup k všetkým potrebným informáciám, čo umožňuje vidieť pri rozhodovaní skutočne celkový obraz o situácii v danej oblasti spoločnosti. A to všetko pri práci s existujúcimi ERP,  BI a Big Data systémami.
Viac tu


4. Zníženie alebo aspoň udržanie nákladov na reporting

Výskum medzi spoločnosťami zistil, že ďalšou veľkou snahou je znížiť alebo aspoň udržať náklady na výrobu reportov. Náklady tradičných Business Intelligence projektov sa dokážu ľahko dostať do nekontrolovateľnej špirály navyšovania.
Veľkou prednosťou našich Business Intelligence riešení je jednoduchý, inovatívny prístup, ktorý nevyžaduje nijaké programovanie a prácu drahých databázových špecialistov (žiadny dátový sklad). Dá sa nasadiť do prevádzky veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi a to isté platí aj pre údržbu a ďalšie rozširovanie. Riešenie je vhodné pre malé aj veľké spoločnosti.
Viac tu