Najprv zhromaždite fakty. Potom ich môžete prekrucovať podľa potreby.

- M. Twain

Správy

7. novembra 2017

Naša spoločnosť 2.quadrant, s.r.o. sa stala partnerom rakúskej spoločnosti eurodata comesio GmbH, ktorý je najväčší implementačným partnerom zameraný na IBM Cognos BI a IBM Cognos TM1 v Rakúsku. Toto partnerstvo prináša našim súčasným ako aj budúcim zákazníkom možnosť využiť technológiu IBM Cognos v najvyššej možnej kvalite.

Výsledok prieskumu spoločnosti Ovum

Ovum: „Datawatch Monarch rieši naliehavé problémy prípravy dát pre všetky druhy analýz samoobslužným spôsobom"

 

"Spoločnosti ktoré potrebujú analyzovať komplexné údaje z veľmi odlišných dátových zdrojov by mali používať Datawatch Monarch“. Ide o  jeden z niekoľkých kľúčových poznatkov z nedávno zverejneného vyhodnotenia technológií globálnou spoločnosťou Ovum, ktorá sa zaoberá prieskumom v oblasti IT. Viac tu.

Datawatch sa zaradil do Gartner Magic Quadrant reportu

Gartner zaradil spoločnosť Datawatch (NASDAQ-CM: DWCH) do Magic Quadrant reportu pre oblasť Business Intelligence a Analytické platformy.

 

Magic Quadrant (MQ), ktorý sa opiera o hĺbkovú analýzu a vysoko štruktúrovanú metodiku pomáha vedúcim pracovníkom, ktorí rozhodujú o BI stratégii  posúdiť, či majú správne produkty a platformy na ich podporu.

 

"Sme presvedčení, že umiestnenie našej spoločnosti do prestížneho reportu Gartner MQ potvrdzuje náš pohľad na rýchlo sa rozvíjajúce potreby trhu. Ten si žiada softvér umožňujúci jednoduchú prípravu a spracovanie dát z rôznorodých štruktúr vrátane streamingových dát  pre okamžité použitie biznis užívateľmi.

Bezprecedentná kombinácia výhodných funkcionalít je dôvodom, prečo je Datawatch voľbou pre veľké a malé organizácie po celom svete, vrátane 93 firiem z rebríčka Fortune 100", povedal Michael A. Morrison, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Datawatch. Viac informácií získate tu.

 

 

2.quadrant na konferencii eFocus

2.quadrant prispel na konferencii eFocus "Big data - veľké očakávania. A realita?" prezentáciou pod názvom: "Datawatch - odpoveď na hlavnú výzvu big dát"

 

Napriek tomu, že názov „Big Data“ implikuje, že spoločnosti zbierajú, ukladajú a analyzujú nepomerne viac dát ako kedykoľvek doteraz a mali by sa teda trápiť s ich objemom, mnohé spoločnosti trápi niečo iné. Výrazne väčšou výzvou je pre nich rozmanitosť dátových zdrojov ako aj neorganizovaná štruktúra dát. Datawatch je celosvetovým lídrom pre analýzu dát z akýchkoľvek zdrojov (štruktúrované, neštruktúrované, PDF, CEP engine, Hadoop, NoSQL, Tick, atď.) a rieši tak jednu z hlavných výziev problematiky “Big Data“.

 

Prezentáciu si môžete pozrieť tu

 

2.quadrant bol partnerom konferencie DATALAN IT FORUM 2014

Naša prezentácia bola v rámci sekcie „BIG DATA a CLOUD trochu inak“ na tému:

Visual Data Discovery: Získajte konečne veľkú hodnotu zo všetkých vašich dát a na pár klikov.


Moderné riešenia odhalia v dátach to, čo potrebujete skutočne vedieť – cenné informácie. Tradičné Business Intelligence nástroje často ukazujú len dáta, ktoré už poznáte. Datawatch Visual Data Discovery a Data Integration umožňujú mimoriadne rýchlu prípravu dát zo všetkých možných zdrojov a obsahujú revolučnú vizualizačnú technológiu pre zrozumiteľnú prezentáciu a mimoriadny komfort.

Ďalšie informácie ohľadom konferencie nájdete tu: www.datalan.sk/itforum

 

1. apríla 2014

Rozsiahla celosvetová štúdia z oblasti Data Warehousingu

 

Akým smerom sa vyvíja architektúra dátového skladu? Ktoré komponenty sa v ňom budú používať v najbližších rokoch a ktoré sa z neho vynechajú? Na tieto a podobné otázky vám zodpovie rozsiahla celosvetová štúdia spoločnosti TDWI, poskytovateľa poprednej vzdelávacej a výskumnej činnosti v oblasti Business Intelligence a Data Warehous priemyslu. Prečítajte si výsledky prieskumu tejto spoločnosti, ktorý je výsledkom odpovedí viac ako 500 odborníkov z celého sveta tu.

1. novembra 2013

Datawatch Corporation dokončila akvizíciu spoločnosti Panopticon Software AB, lídra vizualizácie dát v reálnom čase.

 

Doplnením riešenia vizualizácie dát v reálnom čase od spoločnosti Panopticon do portfólia informačnej optimalizácie spoločnosti Datawatch, sa Datawatch stáva jediným skutočným subjektom na trhu Business Analytics, ktorý umožňuje prístup ku všetkým dátam v podniku - štruktúrovaným, pološtruktúrovaným a neštruktúrovaným - a je schopný doručiť ich v reálnom čase koncovým užívateľom prostredníctvom bohatých vizualizácií. A čo je najdôležitejšie, umožní to zákazníkom urýchliť vývoj a nasadenie riešení , ktoré sú závislé na využití širokej škály dátových formátov a zdrojov prítomných v každej organizácii. Viac inforamcií nájdete tu: http://www.datawatch.com/visual-data-discovery

 

 

9. apríla 2013

Podnikateľ roka 2010 v SR je partnerom našej spoločnosti

 

"Verím, že pre správne business rozhodnutia sú nevyhnutné dáta v konzistentnej štruktúre a okamžite keď ich požadujeme.  Realitou je, že  nám pribúdajú nové zdroje dát a ich štruktúra sa stáva zložitejšou. Otázka je, ako riešiť túto výzvu. Prístup spoločnosti DATAWATCH k riadeniu informácií ma zaujal a vidím tu veľkú business hodnotu pre užívateľov. Dlhoročné  skúsenosti a know - how v oblasti Business Intelligence odborníkov v spoločnosti 2quadrant mi dodalo vieru, že táto business hodnota bude pre zákazníkov skutočne aj reálne dodaná. To sú dôvody,  prečo som sa rozhodol stať jej partnerom."

 Tomáš Bél, CEO EXIsport

21. marca 2013

2.quadrant bol hlavným partnerom konferencie eFocus

 

Naša prezentácia bola na tému:

"Datawatch - radikálne uľahčenie práce s podnikovými informáciami"

Dáta sú všade, prichádzajú z rôznych zdrojov každý deň a je ich stále viac a viac. Od štruktúrovaných dát , ktoré sa nachádzajú v existujúcich systémoch  Business Intelligence, neštruktúrovaných dát, ako sú Big Data, až po semi-štruktúrované dáta (EDI , PDF dokumenty, HTML súbory  a iné). Čítajte viac tu....

26. februára 2013

2.quadrant menil myslenie odborníkov

 

26. februára 2.quadrant usporiadal v bratislavskom hoteli Crown Plaza seminár s názvom "Revolúcia v Business Intelligence" za účasti štyridsiatich manažérov a špecialistov na manažérske informácie zastupujúcich vyše tridsať spoločností. Cieľom seminára bolo predstaviť odbornej verejnosti nový, efektívnejší koncept poskytovania podnikových informácií pre podporu rozhodovania (Business Intelligence). Odborníci z Nemecka, Veľkej Británie i zo Slovenska na konkrétnych príkladoch ukázali ako veľké organizácie dokázali s pomocou technológie Datawatch vytvoriť mimoriadne flexibilné podnikové systémy pre manažérske informácie za zlomok nákladov, ktoré by boli potrebné na vytvorenie dátového skladu. Nechýbala ani praktická demonštrácia práce s programom Monarch, ktorý na účastníkov zapôsobil jednoduchosťou používania a širokými možnosťami nasadenia.

 

Riaditeľ spoločnosti 2.quadrant Botond Tkačik seminár zhodnotil slovami: „Sme radi, že sa nám podarilo účastníkom úspešne predstaviť tento nový model v Business Intelligence a otvoriť im novú dimenziu v oblasti poskytovania podnikových informácií. Teší nás, že viacerí zúčastnení manažéri a špecialisti hneď po ukončení seminára prišli za nami, aby prediskutovali konkrétne možnosti ako vylepšiť systémy pre podporu rozhodovania v ich vlastných firmách či u ich zákazníkov.“

23. októbra 2012

Stali sme sa exkluzívnym partnerom spoločnosti DATAWATCH pre SK, HU a CZ

 

DATAWATCH je lídrom v poskytovaní produktov informačnej optimalizácie. Viac ako 40.000 organizácií po celom svete používa produkty a služby od spoločnosti DATAWATCH, vrátane 99 spoločností z rebríčka Fortune 100. Datawatch má sídlo v Chelmsford, Massachusetts s kanceláriami v Londýne, Mníchove, Singapure, Sydney a Manile, s partnermi a zákazníkmi vo viac než 100 krajinách po celom svete.